Bewegingstherapie

In deze therapie wordt er gezocht naar herstel van verstoorde bewegingsprocessen. Evenals bij de massage speelt ritme en evenwicht hier een grote rol. Al het bewegen wordt teruggevoerd tot de opgerichte houding en het kunnen innemen van een eigen ruimte. Er wordt geprobeerd om een evenwichtige verhouding te (her)vinden tussen specifieke bewegingskarakteristieken, van hoofd, romp en ledematen. Het leren waarnemen van het eigen bewegen, en ondersteuning in de weg van zelfscholing vormen belangrijke uitgangspunten. In de fysiotherapie neemt de bewegingsontwikkeling en de scholing van het bewegen een bijzondere plaats in. Andere binnen de fysiotherapie praktijk aanwezige specialisaties zijn manuele therapie en senso-motore therapie.

Op uiteenlopende wijze wordt hier door de diverse fysiotherapeuten gestalte aan gegeven: Zo zijn er regelmatig bewegingscursussen, zowel voor volwassenen als voor kinderen, waarbij het scholen van sociale vaardigheden, in directe relatie met het bewegen een centrale plaats inneemt.

Vergoeding: Wij hebben een contract met alle grote zorgverzekeraars. Fysiotherapie wordt, conform de wetgeving, niet vergoed vanuit de basisverzekering, met uitzondering van een aantal chronische aandoeningen. De meeste voor fysiotherapie in aanmerking komende klachten en ziekten worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering (raadpleeg uw polis en/of vraag het na bij uw zorgverzekering). Het hangt dus af van de aard van uw aanvullende verzekering, of en hoeveel keren u fysiotherapeutische behandeling vergoed krijgt.