Kinderoefentherapie en Oefentherapie Cesar

Op Therapeuticum de Es wordt Kinderoefentherapie en Oefentherapie Cesar aangeboden door: Melanie van den Dool-Wamelink

Melanie van den Dool-Wamelink

 Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via onderstaand telefoonnummer of mailadres:

T: 06-19422500  Email: Melanie


Algemeen

Wanneer een kind of volwassene zich aanmeldt voor Oefentherapie zal gewerkt gaan worden aan het herstellen, of verbeteren van bewegingsprocessen. Evenwicht en ritme in bewegen zijn hierbij van groot belang. Vrij kunnen aansturen van bewegen start vanuit een goed opgerichte houding. Het voelen en bewust worden van het eigen lichaam krijgt daarbij een belangrijke rol.

 

Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de Oefentherapie die zich richt op motorische problemen die invloed hebben op het dagelijks functioneren van kinderen. Er wordt veel gebruik gemaakt van senso-motorische oefeningen om kinderen te begeleiden en op weg te helpen. Veel voorkomende hulpvragen liggen op het gebied van problemen in spanningsregulatie, in stand blijvende reflexen, het laat bereiken van motorische mijlpalen, moeilijk meekomen op school bij sport en spel, fijne motoriek en schrijfvaardigheden. Het vrij en vol zelfvertrouwen bewegen wordt op een speelse manier gestimuleerd. Hierdoor worden heel vaak ook andere ontwikkelingsgebieden op een positieve manier aangeraakt.  Er wordt gewerkt met leuke, soms uitdagende en zoveel mogelijk natuurlijke materialen. Plezier in bewegen staat voorop.

 

Oefentherapie Cesar

Oefentherapie richt zich op het opheffen, verminderen en voorkomen van klachten aan het bewegingsapparaat. Daarbij wordt altijd uitgegaan van uw eigen bewegingsmogelijkheden. Ook wordt rekening gehouden met de situatie waarin iemand zich bevindt en met iemands dagelijkse activiteiten.

Lopen, gaan zitten, bukken, tillen …
We bewegen de hele dag en meestal onbewust. Door te oefenen wordt gewerkt aan lichaamsbewustzijn en zelfsturing van bewegen.

Dit alles uitgaand van een stabiele, evenwichtige lichaamshouding die passend is voor de mens in zijn/haar eigen situatie. Vrij kunnen bewegen vanuit goede stabiliteit is daarbij het uitgangspunt.

 

Melanie van den Dool

Bewegen, de bewegende mens, het bewegende kind, het zijn thema’s die als een rode draad door mijn leven lopen.

Vol verwondering en met enorm plezier hou ik me bezig met alle vraagstukken die er rondom de bewegende mens aanwezig kunnen zijn. Daarin raak ik nooit uitgeleerd.

Ik ben geboren in Apeldoorn in 1974. Daar heb ik spelend en sportend mijn jeugd doorgebracht. Daarvanuit heb ik in Utrecht in 1995 mijn Opleiding tot Oefentherapeute Cesar afgerond en heb ik mij in 2001 gespecialiseerd als Kinderoefentherapeute. Naast mijn eigen praktijk ben ik werkzaam op een School voor Speciaal Basis Onderwijs en ben ik verbonden aan Vrije School De Vijfster.

De Antroposofie is voor mij een grote inspiratiebron, zowel in mijn privé- als in mijn werkzame leven.

 

Vergoeding en verwijzing:

U kunt voor uzelf of uw kind naar de oefentherapeut zonder verwijzing van uw huisarts. Indien nodig verwijst de oefentherapeut u terug naar uw huisarts, bijvoorbeeld voor nader onderzoek. De therapeut zal u vragen naar uw verzekeringsgegevens. Daarnaast is zij verplicht om uw BSN nummer te controleren. Er zijn zorgcontracten afgesloten met bijna alle Zorgverzekeraars.

Let op: oefentherapie voor volwassenen wordt in de basisverzekering maar beperkt vergoed. Dat betekent dat u voor de behandelingen een aanvullende verzekering nodig heeft.

De vergoeding van behandelingen aan kinderen jonger dan 18 jaar valt onder de basisverzekering. De oefentherapeute is via haar beroepsvereniging aangesloten bij een klachtenregeling.