Ritmische massage

In de zogenoemde ritmische massage wordt gebruik gemaakt van handgrepen die een directe samenhang hebben met de vier lichamen waaruit de mens is opgebouwd (fysiek-ether-astraal en warmte lichaam). Een juist en individueel verschillend evenwicht tussen deze vier lichamen vormt de sleutel tot gezondheid. Zo kunnen er bij toepassing van deze massage, de in hun werking doorgeschoten ziekteprocessen in goede banen geleid worden, of andere processen, die onvoldoende hun werkzaamheid in de mens kunnen ontplooien, juist geactiveerd worden. Via de massage wordt gezocht naar herstel van basale ritmen in de mens om zo het zelf-herstellende vermogen aan te kunnen spreken.

Na iedere behandeling rust de patiënt nog een korte tijd om de opgedane indrukken te kunnen verwerken en op te nemen. De massagebehandelingen worden gegeven met speciale plantaardige oliën die door hun specifieke werkzaamheid het therapeutische proces verder ondersteunen.