Ritmische massage

In de zogenoemde ritmische massage wordt gebruik gemaakt van handgrepen die een directe samenhang hebben met de vier lichamen waaruit de mens is opgebouwd (fysiek-ether-astraal en warmte lichaam). Een juist en individueel verschillend evenwicht tussen deze vier lichamen vormt de sleutel tot gezondheid. Zo kunnen er bij toepassing van deze massage, de in hun werking doorgeschoten ziekteprocessen in goede banen geleid worden, of andere processen, die onvoldoende hun werkzaamheid in de mens kunnen ontplooien, juist geactiveerd worden. Via de massage wordt gezocht naar herstel van basale ritmen in de mens om zo het zelf-herstellende vermogen aan te kunnen spreken.

Na iedere behandeling rust de patiënt nog een korte tijd om de opgedane indrukken te kunnen verwerken en op te nemen. De massagebehandelingen worden gegeven met speciale plantaardige oliën die door hun specifieke werkzaamheid het therapeutische proces verder ondersteunen.

Een bijzonder toepassingsgebied van de ritmische massage is de terminale zorg. Terminale zorg omvat een zorg voor het lichaam, de ziel en de geest. Een aspect van deze zorg binnen het therapeuticum kan de begeleiding zijn door een arts, een kunstzinnig therapeute of euritmist(e). In de fysiotherapie gaat het om lichamelijke ondersteuning middels massagebehandelingen, die gericht zijn op het ondersteunen van het stapsgewijs loslaten van het lichaam door de geest. Deze behandeling wordt aangeboden in nauw overleg met de betrokkenen. Daarnaast is het mogelijk om een of meerdere gesprekken te hebben op het gebied van zingeving en levensbeschouwing. Dit laatste in samenwerking met: De Drempel Centrum voor Zingeving en Sociale Kunst, eveneens gevestigd te Apeldoorn, T 06-231 82 426.