Consultatief

Een consultatieve praktijk is een artsenpraktijk waar u terecht kunt voor antroposofische geneeskunde als aanvulling op de geneeskunde van uw eigen arts. De zorg van een consultatieve arts is geen vervanging van huisartsgeneeskundige zorg. Het kan voorkomen dat u kampt met een chronische of psychosomatische klacht, waarover u wilt weten of deze met antroposofische therapieën te behandelen zijn. Of u wil onderzoeken wat u zelf nog meer kan doen om uw gezondheid te bevorderen. In de regel gaat het om klachten of ziekten waarmee u altijd eerst bij uw eigen arts bent geweest. Antroposofische behandeling kan bijna altijd in combinatie met reguliere (‘gangbare’) geneeskunde worden toegepast. In sommige gevallen kan het, mits medisch verantwoord, ook reguliere therapie vervangen. Bij acute of nieuwe klachten moet u uw huisarts raadplegen.

De consulten worden gegeven door dhr. Beukers en mevr. Kuhlemaijer, beiden reguliere huisartsen en geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Antroposofische Artsen.

De afspraken kunt u maken tussen 08.00-1.030 uur via telefoonnummer 055-534 35 35. Een eerste afspraak duurt in de regel 30 minuten, vervolgafspraken meestal 15 tot 30 minuten. Wanneer het probleem van te voren kort en helder (schriftelijk) wordt ingediend, dan helpt dat bij de effectiviteit van het eerste consult. Een verwijsbrief van uw (huis)arts heeft de voorkeur. Naast uw specifieke klacht(en) komt ook uw medische voorgeschiedenis aan de orde, eventueel uw levensloop, en vaak wordt er lichamelijk onderzoek gedaan. Het kan nodig zijn om, na uw toestemming, aanvullende informatie bij uw arts op te vragen. De behandeling kan bestaan uit antroposofische medicamenteuze therapie; ook wordt vaak doorverwezen naar andere (antroposofische) behandelaars, zoals kunstzinnig therapeut, beeldend of muziek euritmietherapeut (bewegingstherapeut), biografische gespreks therapeut, psycholoog, fysiotherapeut. Na het eerste consult wordt, in overleg met u, een bericht aan uw huisarts gestuurd. U krijgt hiervan een kopie.

Sinds eind december 2018 kan er op het Therapeuticum elektronisch worden betaald.

  • Consultatieve cliënten krijgen de rekening thuis gestuurd, maar deze kan ook ter plekke door de assistente worden gemaakt, zodat u deze gelijk mee kunt nemen of gelijk het consult afrekenen, ook elektronisch.
  • Rekeningnummer Huisartsenpraktijk Beukers/Kuhlemaijer in Apeldoorn:
    • Banknummer NL28 ABNA 0485 4328 70 (BIC: ABNANL2A )

Wie meer wil weten over de antroposofische visie op ziekte, behandeling en genezing, de therapieën en therapeuten, kan terecht bijinformatie.