Uitleg over de bomen in het gebouw van het therapeuticum de Es

Voor U als bezoeker van ons nieuwe gebouw is een van de eerste zaken die opvalt dat er kale stammen zijn gebruikt ter ondersteuning van het afdakje buiten en kale stammen van een forser formaat die binnen op imponerende wijze gestalte geven aan het geheel. Dat het afdakje buiten gestut wordt is voor een ieder duidelijk, maar binnen lijkt het meer op een bizarre verfraaiing dan dat het functioneel aanwezig is. In gesprekken met bezoekers wordt vaak verbazing geuit dat deze bomen daadwerkelijk een steunende functie hebben omdat bij omhakken van de bomen een deel van het pand instort. We hadden ook kunnen kiezen voor het plaatsen van betonnen palen welke dan op kunstige wijze bewerkt zouden zijn doch in onderlinge gesprekken met de architect en de aannemer bleek dat de weinig voor de hand liggende keuze voor echte bomen gerealiseerd kon worden, zonder dat de uitgave post uit de hand zou lopen.

Niet alle bomen hebben binnen een dragende functie. Bij de balie staat een boom die net zo goed weggelaten had kunnen worden. Deze stam lijkt de betonnen vloer te ondersteunen, maar gelukkig heeft de aannemer voor een meer solide oplossing gekozen. Waarom deze boom dan toch handhaven?

Als U de stammen buiten en binnen telt dan komt U beide keren op het getal 7 uit. Buiten staan ze in een rij, binnen omsluiten ze een ruimte. Het getal 7 komt in het dagelijkse en minder dagelijkse leven vaak voor. U kent allen de 7 dagen in de week, de 7 zichtbare kleuren van de regenboog, de toonladder die 7 tonen in zich herbergt, de 7 dwergen die sneeuwwitje omringen. Voor diegene die iets meer weten van de antroposofie kan nog toegevoegd worden de 7 jaarsperioden in een menselijk leven waarbij 0-7 jaar, 7-14 jaar, 14-21 jaar de meest bekende zijn en de opmerking dat de aarde ontwikkeling niet rechtlijnig verloopt maar in bepaalde fasen waarin het getal 7 zeer belangrijk is.

Een aardige bijkomstigheid is dat in de allereerste gesprekken met de architect die geen antroposofische architect was iemand van ons graag 2 zuilen in het ontwerp gerealiseerd zag en daarover een bepaalde gedachtegang had waarbij er onder meer een verband gelegd werd tussen de zuil en de wervelkolom c.q. rechtopgaande houding van de mens in tegenstelling tot het dier. Tot onze verassing bleek de architect niet 2 maar 7 zuilen in het eerste ontwerp gerealiseerd te hebben. Na enig schrappen en veranderen hebben we toen de 7-heid zo gelaten in het uiteindelijke ontwerp.

Zoals U inmiddels heeft begrepen heeft het getal 7 een sterke relatie met ontwikkeling.

Kijkt u naar de week als een bepaalde eenheid dan is deze week opgedeeld in 7 dagen waarbij elke dag een eigen eenheid, een eigen fase, een eigen karakteristiek heeft.

Een geheel laat zich beter bekijken wanneer je deze opsplitst in kleinere delen en deze kleinere delen beziet in het licht van het geheel. Waarom je een geheel nu eens opsplitst in 12 delen, een andere keer in 7 of 4 of een ander getal laat ik nu verder buiten beschouwing.

Uit het feit dat elk onderdeel van de 7-heid een bepaalde karakteristiek laat zien laat bevroeden dat in het gebouw ook gebruik is gemaakt van 7 verschillende bomen. Dat is inderdaad het geval.

Voordat ik de verschillende bomen benoem, wil ik kort de achtergrond weergeven waarom de stammen staan waar ze staan. Vanuit de antroposofische gedachtegang kom je tot de vaststelling dat om onze Aarde 7 hemellichamen staan die zeer belangrijk zijn en zijn geweest in het tot stand komen van de schepping van de aarde en haar bevolking, namelijk de Maan, Mercurius, Venus, Zon, Mars, Jupiter en Saturnus. Deze volgorde komt tot stand wanneer de mens kijkt naar de hemel vanuit de op aarde beleefde werkelijkheid. De mens ervaart dan de Aarde als middelpunt en de hemellichamen, ook de zon, ronddraaiend om de aarde.

Wanneer je niet uitgaat van de door de ziel gevoelde werkelijkheid, maar door de natuurwetenschappelijke werkelijkheid met de zon als middelpunt van ons planetenstelsel krijg je een andere volgorde. Het voert voor dit verklarend stukje over de bomen te ver om daar op in te gaan.

Kijkend naar de ontwikkeling van de aarde van het allereerste begin tot in de verre toekomst dan spelen de genoemde hemellichamen, bezien vanuit de antroposofische gedachtegang, weer een belangrijke rol. Deze ontwikkeling speelt zich af in 7 perioden. De opeenvolging van deze 7 perioden vind je terug in de 7 dagen van de week. Zaterdag (Saturnus), zondag (Zon), maandag (Maan), dinsdag (Mars), woensdag (Mercurius), donderdag (Jupiter), vrijdag (Venus).

Nu is er een verband tussen de karakteristieken van de genoemde hemellichamen en de karakteristieken van menig ander 7 ledige opdeling van een eenheid. Zo kun je de eenheid loofbomen bezien vanuit een 7 -heid, vanuit 7 verschillende loofbomen.

Bij het hemellichaam Saturnus hoort de beuk die in het gebouw achter in de gang bij de deuren van de fysiotherapeute bij de boekenkasten staat. Bij de rechter deurpost van de linker kamer van een der huisartsen staat de esdoorn die bij Jupiter hoort. Tussen de deuren van de huisartsen ziet U de eik die bij Mars hoort, dan komt de berk die bij Venus hoort.

De iep behoort bij Mercurius, en de kers die de betonvloer draagt hoort bij de Maan. In de wachtkamer ziet U de es wiens hemellichaam in de vloer gelegd is waarvan de stralen naar haar verschillende hemellichamen gaan vanuit het besef dat ook wij weten dat de zon het middelpunt is van ons leven. Naar deze boom is het therapeuticum genoemd.

Buiten staan de verschillende bomen opgesteld volgens de dagen van de week.

Voor diegene die meer willen lezen over het verband tussen de verschillende bomen en de verschillende hemellichamen kan ik het boek van F.H.Julius Bomen en Planeten aanbevelen, welke in de bibliotheek staat.

Hopelijk kijkt U na het lezen van dit verhaal op een wat andere wijze de ruimte in als U ons gebouw binnenloopt.

W. Beukers