Beheerkring SGAG

Het gebouw aan de Glazeniershorst 159 wordt beheerd door de SGAG, Stichting Goederenbeheer Antroposofische Gezondheidszorg.

Activiteiten van de SGAG zijn:

1. ONDERHOUD | Voor een prettige omgeving

Om de kwaliteit in stand te houden is er regelmatig onderhoud nodig, zowel binnen als buiten het gebouw. Voorbeelden hiervan zijn de inrichting van de wachtkamer, verlichting, het naambord, het onderhoud van de tuin enzovoort. Om deze reden is de SGAG in het leven geroepen zodat de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet om in dit onderhoud te voorzien. Jaarlijks vinden er zo verbeteringen of noodzakelijk aanpassingen plaats waar zowel gebruikers als bezoekers van het gebouw van kunnen genieten.

2. THERAPIEFONDS | Voor meer mogelijkheden, (moet weer actief worden)

Dit fonds maakt het mogelijk om tegemoet te komen in de kosten van antroposofische therapieën die niet (helemaal) vergoed worden. Het is met name bedoeld voor minder draagkrachtige patiënten die, op advies van de arts / therapeut, zo toch de gewenste therapie kunnen volgen. Een deel van de kosten wordt dan uit het therapiefonds betaald. Daarnaast ontwikkelen artsen en therapeuten allerlei cursussen rondom gezondheidszorg. Hierin kan het fonds ook bijdragen. Er is een commissie actief bestaande uit artsen en therapeuten die beoordeelt wie of welk initiatief in aanmerking komt voor financiële ondersteuning.

In het bestuur van de SGAG zitten de volgende heren:

  • T. van Genabeek, Voorzitter
  • P.H.L. Rossèl, Penningmeester
  • W. Beukers, Secretaris