Introductie

Hier volgt een aantal pagina’s over alle mensen die als een kring om het therapeuticum heen staan. Door hun inzet kunnen we de antroposofische gezondheidszorg beter verwezenlijken. Ook wordt Therapeuticum De Es door alle extra hulp zowel intern als extern goed onder de aandacht gebracht.

Beheerkring SGAG De SGAG, Stichting Goederenbeheer Antroposofische Gezondheidszorg, zet zich in voor het onderhoud van het gebouw en de aanvullende voorzieningen en activiteiten die plaats vinden in Therapeuticum De Es. Een belangrijk onderdeel hiervan is het therapiefonds, dat het mogelijk maakt tegemoet te komen in de kosten van antroposofische therapieën die niet (volledig) vergoed worden.

Antroposana Stedendriehoek  is een lokale afdeling van de landelijke antroposofische patiëntenvereniging Antroposana, in samenwerking met Deventer en Zutphen. Er worden regelmatig lezingen en activiteiten gehouden en er is ieder kwartaal een nieuwsbrief die meegestuurd wordt met het landelijke blad van Antroposana, te weten ‘Stroom’.

Vriendenkring De Es Om te voorkomen dat de (financiële) lasten onredelijk zwaar drukken op slechts enkele personen, bestaat er in Apeldoorn een vriendengroep. De Vrienden van het therapeuticum De Es dragen er – door middel van een vaste contributie – toe bij dat de continuïteit van het therapeuticum gewaarborgd blijft en de kosten voor artsen en therapeuten binnen redelijke grenzen blijven.

Vrijwilligers Allen die nog niet genoemde hand- en spandiensten verrichten zoals bijvoorbeeld de seizoenstafel en de tuin.

Wilt u een bijdrage leveren in welke vorm dan ook, maar wilt u daarin met een van onze medewerkers overleggen? Mail gerust naar info@therapeuticum-de-es.nl voor extra informatie. U kunt daarbij denken aan hand- en spandiensten, meewerken op onze vaste ‘klusdagen’ in en rond het gebouw, tuinonderhoud, ondersteuning tijdens activiteiten, hulp bij PR/communicatie etc.