Patiëntenkring Saga/Stedendriehoek

Saga Apeldoorn is een afdeling van de landelijke antroposofische patiëntenvereniging Antroposana.

Deze landelijke vereniging is in het leven geroepen om de mogelijkheid te hebben met meer patiënten een vuist te kunnen maken naar de overheid teneinde de antroposofische gezondheidszorg voor Nederland te behouden. Saga is ontstaan uit de Stichting Antroposofische Gezondheidszorg Apeldoorn. Deze stichting werd in 1986 in het leven geroepen met als doel het bevorderen, verbreiden en toepassen van de antroposofische geneeskunde, zoals deze op wettelijk bevoegde wijze door huisartsen, therapeuten en medische specialisten wordt beoefend en verder is ontwikkeld naar het gedachtegoed van Dr. Rudolf Steiner en Dr. Ita Wegman, een en ander binnen de samenhang van de Nederlandse gezondheidszorg. Dit doel is in Apeldoorn bereikt met het prachtige Therapeuticum de Es en de daar praktiserende artsen en therapeuten.

Toen in januari 2005 Antroposana werd opgericht is de (zieltogende) stichting SAGA opgeheven en zijn de meeste plaatselijke patiëntenverenigingen gefuseerd met Antroposana. Patiënten uit de regio Apeldoorn, die lid werden van Antroposana,  vormen nu de patiëntenkring van Saga Apeldoorn. Het doel van Saga is de regionale functie te behouden. Saga wil een informatiestroom laten vloeien van het Therapeuticum de Es naar geïnteresseerden vanuit de regio. Recent is zelfs samenwerking gerealiseerd tussen Apeldoorn, Zutphen en Deventer en is er dus sprake van uitbreiding naar de Stedendriehoek. De naam Saga zal daarom binnenkort vervangen worden.

Er worden regelmatig lezingen, workshops en andere activiteiten georganiseerd, zoals o.a. het beoefenen van verschillende bewegingsvormen, klankreizen, muziektherapie, het starten van een lotgenotengroep enz. Dit om een goede uitwisseling en samenwerking tussen het team van de Es en de patiënten/belangstellenden na te streven. Sagaleden zijn lid van Antroposana en ontvangen drie keer per jaar het blad “Stroom”. In dat blad worden ook de activiteiten van de plaatselijke afdelingen vermeld en wordt in een bijlage het regionale nieuws bekend gemaakt.

Wie lid wil worden van Antroposana  (€ 25,- p.j.) kan zich opgeven via de website www.antroposana.nl of contact opnemen met het secretariaat,  085 – 77 31 440 (di-wo-do van 11 – 14 uur). Geïnteresseerden die geen lid van Antroposana zijn, maar wel graag op de hoogte willen blijven van het plaatselijke antroposofische nieuws, kunnen de bijlage aanvragen (svp opgeven via onderstaand emailadres). Saga wordt geleid door een coördinatiegroep van twee personen en heeft dringend behoefte aan meer steun. Mocht u zin hebben ons team te komen versterken dan gelieve u contact op  te nemen met de coördinator. Email: initiatiefgroep@hotmail.com.