Therapeuten

Om de artsen te helpen in het zoeken naar de juiste ondersteunende therapie is er een therapeutenspreekuur in het leven geroepen. In zo’n gesprek komen patiënt en therapeut tot een zogenaamd behandeltraject, waarbij ofwel tot een therapie wordt besloten ofwel tot een combinatie van twee of drie therapieën, e.e.a. nog in nader overleg met de betrokken arts. Binnenkort hopen we meer te kunnen vertellen over clustering van therapieën.

De therapievormen die gegeven worden binnen het therapeuticum zijn:

U kunt via verwijzing van uw huisarts of direct instappen in deze therapievormen. Via de linkjes of het menu bovenin vindt u aanvullende informatie over de betreffende therapievorm.