Euritmietherapie

Door het vertrekken van Maja Kloet, we wensen haar veel geluk met haar verdere carrière,

hebben we Wieger Veerman bereid gevonden haar plaats in te nemen. Zodra helder is op

welke wijze dat gaat gebeuren zullen we daar op deze pagina helderheid geven.

 

 

De menselijke beweging

Lopend door een winkelstraat kun je zien hoe verschillend ieder mens loopt en zich beweegt.

De menselijke beweging is even persoonlijk als iemands handschrift. Innerlijk beweegt een mens echter ook, bijvoorbeeld bewegend tussen verschillende gevoelens zoals vreugde en verdriet, of verstilling en uitbundigheid. In het denken is ook beweging te vinden; hoe anders denkt een ‘stijfkop’ dan iemand die ‘van de hak op de tak springt’!

Wat is euritmietherapie?

Euritmietherapie is een bewegingstherapie die zijn grondslag heeft in de antroposofie en  waarin de menselijke spraak zichtbaar wordt gemaakt door bewegingen en gebaren. De bewegingen en ritmen die in het gezonde en zieke menselijke organisme leven kennen hun eigen wetmatigheden en staan in samenhang met de menselijke taal, de klinkers en medeklinkers. Dit inzicht wordt in de euritmietherapie toegepast om te komen tot gebaren en ritmen die genezend en harmoniserend kunnen werken op lichaam en geest. Het dagelijks oefenen en herhalen van deze gebaren en bewegingen heeft een genezende werking.

Geschiedenis

In 1911 wordt voor het eerst gesproken over deze nieuwe ‘dansvorm’. Rudolf Steiner (1861-1925) geeft als grondlegger van de antroposofie de eerste oefeningen en de euritmie als kunst is geboren. In 1921 ontstaat de euritmietherapie door samenwerking van Rudolf Steiner met artsen.

Zelf actief

In de euritmietherapie maakt de mens zelfstandige bewegingen, je werkt als het ware zelf aan je eigen gezondheid.

Voor wie?

Euritmietherapie is er voor iedereen van alle leeftijden, van jong tot oud. Voorkennis is niet nodig, want we bewegen tenslotte allemaal dageljks.

Wanneer euritmietherapie?

Euritmietherapie wordt gegeven met een verwijzing van een arts.

Wie geeft euritmietherapie?

Een euritmietherapeut heeft na een 4-jarige HBO-opleiding docent dans richting euritmie een post HBO-opleiding gevolgd van 1½ jaar met de specialisatie euritmietherapie. Een euritmietherapeut is lid van de beroepsvereniging na het overleggen van de behaalde diploma’s. Aan geregistreerde leden worden aanvullende voorwaarden gesteld met betrekking tot het aantal patiëntencontacten en de nascholing. De beroepsvereniging draagt zorg voor nascholing, de kwaliteitszorg en het beroepsprofiel/gedragscode. Ook heeft zij samen met de beroepsverenigingen binnen de NVAZ (Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgverleners) een klachtencommissie. Zij heeft een eigen tuchtcommissie.

Wordt het vergoed?

De behandelingen worden bij een aantal zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed via een aanvullend pakket.