Kunstzinnige therapie

Op zoek naar evenwicht
Om gezond te zijn moet een mens alle aspecten van zijn wezen op een evenwichtige manier kunnen ontplooien.  Denken, voelen en willen moeten in harmonie ontwikkeldP1030872 worden. In deze tijd echter wordt de mens vooral in zijn denken en doen aangesproken en blijft de gevoelskant vaak achter. Dit kan leiden tot psychische en lichamelijke klachten. Als je in een of meerdere levensgebieden vastgelopen bent kan het bevrijdend zijn om niet vanuit het denken, maar vanuit je eigen kracht om beelden te scheppen, anders met je leven om te gaan.

Werking van kleur en vorm
Kleuren en vormen voeden ons gevoelsleven. Inleven in kleur en vorm kan genezing brengen. Een wereld zonder vormen zou ons een houvast ontnemen, een wereld zonder kleur onze gevoelens. Het beleven van de kwaliteiten van licht-duister, rust-beweging en van de kleuren etcetera kunnen je in beweging brengen.

In dialoog met beeldende kunst
Door het doen van vaak eenvoudige oefeningen in het tekenen, schilderen en het boetseren wordt er o.a. gewerkt aan de harmonie tussen denken, voelen en willen. Het gaat niet om een artistieke prestatie, maar om het therapeutische proces. Ervaring is niet nodig. Met warme betrokkenheid van de therapeut wordt gezocht naar het gezonde deel van de mens. Vergoeding van de therapiekosten is veelal mogelijk na verwijzing van een  antroposofisch arts of gedeeltelijk uit het therapiefonds.

Er werken op dit moment twee kunstzinnige therapeuten in Therapeuticum De Es:

 

 

Helga Scheltinga

Ieder mens komt in zijn leven problemen tegen, soms lichamelijk, maar vaak ook psychisch. Je raakt telkens weer in eenzelfde soort situatie of gemoedstoestand terecht en je begrijpt eigenlijk niet zo goed waarom. Het kunstzinnige werk en je reflectie daarop kan helpen je denk-, gevoels en gedragspatronen helder te krijgen. Het kan ook helpen om meer verbinding met je lichaam te krijgen. Mogelijk wordt dat wat echt belangrijk voor je is ook duidelijker. Met behulp van oefeningen kun je misschien een andere weg inslaan, een die beter bij je past.

Kunstzinnige therapieIk ben in 1957 in Arnhem geboren. Mijn studie klinische psychologie heb ik in de tachtiger jaren afgerond en een paar jaar later de opleiding kunstzinnig therapeut aan Academie de Wervel. Na mijn werk als creatief therapeut bij de St. Jozefstichting (huidige GGnet) heb ik mij in 1990 met het therapeuticum verbonden. Met vragen op het psychische/psychiatrische vlak houd ik me graag bezig. Ik begeleid in het Therapeuticum ook kleine groepen van mensen die graag (willen leren) schilderen. Dit vindt plaats op de donderdagochtend. Je bent van harte welkom.

Helga Scheltinga, T 0570-618252 E: email

 


Stefanie Beuzenberg

Tekenen, schilderen en boetseren werkt niet alleen harmoniserend als je ziek bent. Het kan altijd worden benut om innerlijke processen op gang te brengen of om gewoon te ontspannen. Ook als er geen directe klachten zijn kan deze therapievorm verrassende mogelijkheden bieden, voor kinderen en volwassenen.

Ik ben in 1973 in Duitsland geboren en ook opgegroeid. Mijn opleiding tot kunstzinnig therapeut heb ik echter in Nederland, aan de Hogeschool in Leiden gevolgd en afgerond. Sinds februari 2014 ben ik verbonden aan het therapeuticum ‘de Es’. Ik hou me graag bezig met zingevingsvraagstukken en daarmee de antroposofie. Mocht u interesse hebben nodig ik u van harte uit voor een vrijblijvend gesprek op de praktijk.

Stefanie Beuzenberg, T 06-54627941 E: email