Muziektherapie

Muziektherapie is een psychosomatische, nonverbale therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van muziek om processen van genezing en verandering in gang te zetten.
Muziek kan troosten, ontroeren, in beweging brengen,maar kan ook rustgevend en harmoniserend werken. De trillingen van de klanken werken niet alleen op de psyche maar dringen ook door tot in het lichaam.

 

Aspecten van muziek

Muziek is gebonden aan bepaalde wetmatigheden,o.a. de trillingsfrequenties van klanken,maat, ritme. Juist deze wetmatigheden hebben een ordenende invloed op de mens. Muziek heeft te maken met de relatie tussen binnen en buiten. Enerzijds laat muziek je meer naar binnengaan, in contact komen met wat je voelt, met de stilte in jezelf. Anderszijds kan muziekbijdragen aan het contact met je omgeving, met de ander, in samenspel of samenzang. Het luisteren speelt daarin een belangrijke rol.
Verder kun je in het musiceren naar buiten brengen wat er in jezelf aan gevoelens leeft.

 

Instrumenten en muzikale elementen:

De instrumenten nemen in de muziektherapie een belangrijke plaats in en zijn vaak speciaal voor de therapie ontworpen. Ook kun je ze gemakkelijk bespelen en muzikale ervaring is dan ook niet nodig. Elk instrument heeft zijn eigen klankkleur, kwaliteit en werking en dat geldt ook voor het meest elementaire instrument dat we hebben, onze eigen stem. Ook muzikale elementen als ritme, maat, melodie, toonhoogte, dynamiek en tempo, majeur en mineur, intervallen, toonsoorten en muziekstijlen hebben speciale eigenschappen die in de therapie worden toegepast.

 

Mogelijke effecten/doelstellingen:

 Ademhaling verdiepen/verbeteren
Communicatie bevorderen
Evenwicht herstellen/vinden
Hervinden van levenszin, levensvreugde
(Leren) ontspannen
Lichaamsbewustzijn bevorderen
Moed, durf ontwikkelen
Ondersteuning/activering bij dementie
Ondersteuning/activering van autisten
Ondersteuning/activering van verstandelijk beperkte kinderen en volwassenen
Op adem komen, tot rust komen
Stervensbegeleiding
Stimuleren van de ontwikkeling
Verbetering van de concentratie (o.a. ADHD)
Versterking van het zelfvertrouwen
Verwerking van emoties, verdriet, rouw
Zichzelf leren uiten, zelfexpressie
Zingeving, levensloop

 

Werkwijze

De intake bestaat uit de kennismaking in een gesprek en een muzikaal gedeelte. De daarop volgende sessies bestaan uit luistertherapieën, muzikale interacties en oefeningen, klankimprovisaties en zangoefeningen, die specifiek op u of uw kind zijn afgestemd. Deze mengeling van muzikale ervaringen brengt meestal een veranderingsproces op gang. Vaak werk ik in periodes van 12 à 14 sessies.

 

Vergoedingen

Een oriënterende en vrijblijvende kennismaking met muziektherapie behoort tot de mogelijkheden. Hieraan zijn geen kosten verbonden.Er zijn verschillende verzekeraars die muziektherapie of kunstzinnige therapiemuziek vergoeden, veelal met verwijzing van een arts of psycholoog. Voor sommige mensen is een (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk via PGB (Persoons Gebonden Budget) of het therapiefonds van de Es.

Aangesloten bij de NVKT oag, de NederlandseVereniging voor Kunstzinnige Therapieën op antroposofische grondslag en bij de NVAZ, de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders.
 
Saskia de Groot | website Saskia de Groot | T 0570–561929 | E saskia.de.groot@hetnet.nl
Ook op locatie: Eigen Wijs, Praktijk voor muziektherapie
Van Oldenbarneveltstraat 16, 8121 ZH Olst