Psychotherapie

Psychotherapie wordt gegeven door dhr. M. Blanken die niet werkt vanuit de antroposofische psychotherapie.

De eerstelijnspsycholoog is er voor eenieder die betrekkelijk milde psychische klachten heeft, zoals depressiviteit, onrust, angstklachten, hyperventilatie, relatieproblemen, problemen met verwerking van onaangename gebeurtenissen, chronische vermoeidheidsklachten zonder duidelijke medische oorzaak, slapeloosheid etc.

Voor ernstiger problematiek, zoals verslavingen, ernstige depressies, anorexia nervosa en persoonlijkheidsproblematiek is een intensievere en meer gespecialiseerde behandeling noodzakelijk. Mochten dergelijke problemen aan het licht komen, dan kan in overleg worden doorverwezen.

Werkwijze
De werkwijze is in principe klachtgericht en kortdurend. Uitgangspunt is altijd het hier en nu. Daar waar nodig kan er ook aandacht aan het verleden worden besteed, voor zover er een duidelijke relatie met het heden bestaat.
Er wordt gewerkt met verschillende benaderingswijzen, die afzonderlijk als ook naast elkaar toegepast kunnen worden. Zo kan er aandacht besteed worden aan cognitieve processen (betreffende het denken) aan emotionele processen, met name aan de lichamelijke ervaring hiervan en aan het concrete gedrag. Dit kan uiteindelijk leiden tot een aanpassing in de ervaring van het leven met als richting meer ontspanning, tevredenheid en natuurlijk vermindering van de klachten.

De kosten worden in veel gevallen geheel of gedeeltelijk vergoed door de ziektekostenverzekering. Het verdient aanbeveling dit van tevoren na te kijken. Met ingang van 1 januari 2008 zal de eerstelijnspsycholoog vergoed worden vanuit de basisverzekering.

Momenteel is het mogelijk om een afspraak te maken op maandag en dinsdag, via het telefoonnummer 06-46068900.

Michiel Blanken, eerstelijnspsycholoog

Aangesloten bij NIP, LVE, ROEP en gekwalificeerd eerstelijnspsycholoog (NIP) en GZ- psycholoog (BIG).